Managementul echipelor 

01 – 11 nov. 2022

Public țintă

Tineri (fizic și / sau mental) preocupați de activitățile de voluntariat și responsabilitate socială/ 

1.      Dezvoltarea propriilor abilităţi manageriale

a.      Comunicarea eficace cu ceilalți membri ai organizației 

 • Competențe de comunicare interpersonală
 • Modelul comunicării;
 • Cum poate claca comunicarea dintr-o echipă;
 • Rolul managerului în procesul de comunicare şi ascultare;
 • O comunicare interpersonală eficientă.
 • Ascultarea eficientă
 • Prezentarea „cutiei cu instrumente” de ascultare, compusă din șase competențe;
 • Când ar trebuie să ascultați activ?;
 • Beneficiile înțelegerii a ceea ce ascultați.
b.      Inteligența emoțională 
 • Importanța inteligenței emoționale;
 • Aria competențelor specifice inteligenței emoționale;
 • Îmbunătățirea inteligenței emoționale.

c.      Lucrul cu persoane dificile

 • Persoane dificile;
 • Cauze și efecte;
 • Tipuri de persoane dificile.

 

 

2.      Conducerea si dezvoltarea echipelor

a.      Crearea şi conducerea echipelor eficiente

 • Definirea unei echipe eficiente;
 • Avantajele şi dezavantajele lucrului în echipă;
 • Echipe eficiente şi ineficiente;
 • Reguli, roluri şi comportamente într-o echipă;
 • Cele şase caracteristici ale unei echipe eficiente;
 • Ce e de făcut în cazul unei echipe disfuncționale;
 • Fazele dezvoltării unei echipe.

b.     Managementul performanţei

 • Principiile evaluării performanței;
 • Avantajele evaluării performanței;
 • Evaluarea performanței trecute;
 • Interviuri pentru evaluarea performanței;
 • Stabilirea obiectivelor privind performanța;
 • Completarea evaluării performanței şi a planului de îmbunătățire.
 • Cum să furnizezi un feedback eficient;
 • Construirea planului de coaching cu fiecare angajat în parte.

c.      Feedback şi Coaching

 • Oferirea şi primirea unui feedback eficient;
 • Abilităţile unui coach.

d.     Motivarea și delegarea

 • Modele motivaționale clasice;
 • Motivarea celor slab-performanți;
 • Cum poate fi creat un mediu motivant pentru o echipă;
 • Găsirea recompensei potrivite pentru fiecare membru al echipei;
 • Delegați sarcini de rutină ca să fiţi siguri că se realizează;
 • Delegați taskuri mai dificile însă asigurați-vă că sunt executate corect încă de la început.

e.      Managementul conflictelor

 • Conflictul poate fi Bun… sau Rău;
 • Înţelegerea temperamentelor;
 •  Motivarea;
 • Construirea unei echipe;
 • Temeiurile conflictelor;
 • Tratarea conflictelor;
 • Conflictul în cadrul unei echipe;
 • Cele mai bune practici.

f.       Şedinţele

 • Şedinţele;
 • Planificarea și derularea şedinţelor.

3.      Managementul schimbării

 • Ce este Managementul Schimbării?;
 • Rolul de agent organizațional al schimbării;
 • Influențatorii schimbării;
 • Stadiile schimbării în organizații;
 • Strategii de Management al schimbării