Cursuri all inclusive!

Antreprenoriat si Competente digitale

 Autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

1300 lei per pachet

Cursurile sunt necesare pentru accesarea programelor de finantare Start-Up Nation si Femeia Antreprenor, pentru Masurile 6.1, 6.2, 6.3 de la AFIR.

Curs este livrat de un formator prin videoconferinta.
Program de zi sau seral la alegerea grupei.
Odata constituita grupa de participanti (minim 8), calendarul si orarul de predare se stabilesc de comun acord la prima sesiune de curs.
Detalii: office@ever2.org, +40 762 671 005. 

Examinare absolvire online, prin videoconferinta.

Antreprenoriat – ANC – 40 ore
Conținut curs:

 1. Planificarea obiectivelor strategice
  • Înțelegerea nevoilor
  • Noţiuni generale privind Planificarea Strategică
  • Lucru cu Obiective SMART
  • Instrumente utile în planificarea strategică.
 2. Rolurile și responsabilitățile unui manager
  • Ce reprezintă un proiect, o instituție, o organizaţie. Mediul extern
  • Misiune, valori şi principii de echipă, proiect, instituție, organizație
  • Ce înseamnă sa fii Rolurile unui manager
  • Stiluri de conducere.
 3. Leadership
  • Lideri sau Manageri?
  • Teorii de Leadership
  • Provocarea Leadershipului.
 4. Comunicare în proiectele comunitare
  • Comunicare interpersonală
  • Standarde de calitate în comunicare
  • Bariere în comunicare
  • Ascultarea activă
  • Climat de comunicare
  • Analiza intereselor şi aşteptărilor stakeholderilor
 5. Ședințe dinamice
  • Organizarea şedinţelor eficiente
  • Pregătirea
  • Managementul procesului
  • Follow-up-ul
  • Recapitulare asupra şedinţelor dinamice
 6. Lucru în echipă
  • Construirea echipei
  • Roluri în cadrul echipei
  • Comportamente pozitive şi negative în echipă
  • Etapele dezvoltării unei echipe
  • Echipe multiculturale.
 7. Motivarea
  • Ce reprezintă a motiva
  • Modele ale motivării
  • Instrumente motivaţionale
  • Construirea unui mediu motivant pentru echipă.
 1. Analiza problemelor și luarea deciziilor în echipă
  • Importanţa previziunilor în găsirea de soluţii
  • Paşi în rezolvarea problemelor
  • Calitatea soluţiei
  • Practicarea gândirii critice
  • Punerea sub semnul îndoielii a presupunerilor personale și ale celorlalți
  • Gândire structurată şi folosire de standarde
  • Reformularea Problemei
  • Concentrare pe factorii esenţiali ai problemei
  • Colaborarea în rezolvarea problemei
  • Impunerea creativităţii în găsirea soluţiei
  • Revizuirea soluţiei la problemă.

Competențe digitale – ANC 40 ore
Conținut curs:

  1. Informaţie, sistem informatic, sistem informaţional
  • Conceptul de informație
  • Criterii de clasificare a informațiilor
  • Gradul de utilizare al informațiilor
  • Noțiunea de sistem
  • Sistem deschis
  • Sistem închis
  • Sistem informațional
  • Sistem informatic
  • Informaţie, sistem informatic, sistem informaţional
  • Obiective ale utilizării sistemelor informatice
  • Structurarea sistemelor informatice
  • Clasificarea sistemelor informatice.
  • Avantajele implementării sistemelor informatice
  • Sisteme de operare
  • Ce este un SO?
  • Rolul SO
  • Structura unui SO
  • Exemple de SO
  • Windows
  • Mac OS X
  • Linux
  • Android
  • Apple
  • Google ChromeOS
  1. Arhitectura sistemelor de calcul
  • DESCRIERE GENERALa A SISTEMULUI DE CALCUL
  • CONCEPTE GENERALE
  • Notiunea de sistem
  • Tipuri de sisteme:
  • Conceptul de cutie neagra (black box)
  • SISTEMUL DE CALCUL.
  • Evolutia sistemelor de calcul
  • Arhitectura sistemelor de calcul
  • Descrierea sistemului de calcul
  • Partile componente ale sistemului de calcul.
  • Parti hardware principale componente:
  • Ansamblul perifericelor
  • Tipuri de memorie
  • Tastatura
  • Mouse-ul
  • Monitorul
  • Imprimanta
  • Scanerul
  • Reţele de calculatoare
  • Clasificarea rețelelor de calculatoare
  • Securitatea datelor in WWW
  1. Suita Office
  • Procesare de baza Word 4
  • Rularea programului Word
  • Lansarea programului Word
  • Elementele ferestrei Word
  • Lucrul cu fereastra Word
  • Părăsirea programului Word
  • Gestionarea Documentelor Word
  • Crearea unui document nou
  • Deschiderea unui document
  • Localizarea unui document
  • Salvarea unui document 48
  • Adaptarea și Optimizarea Word
  • Utilizarea meniurilor derulante
  • Utilizarea meniului contextual
  • Lucrul cu barele de instrumente
  • CREAREA UNEI BARE DE INSTRUMENTE PARTICULARIZATE
  • Introducerea și editarea unui text
  • Introducerea unui text
  • Inserarea unui text
  • Inserarea unui text într-o anumită poziţie
  • Introducerea unui text la sfârşitul documentului
  • Introducerea unui nou paragraf
  • Introducerea unei noi linii în acelaşi paragraf
  • Deplasarea punctului de inserţie
  • Deplasarea punctului de inserţie cu ajutorul mouse-ului
  • Deplasarea punctului de inserţie utilizând tastatura
  • Deplasarea la o anumită pagină
  • Efectul de defilare
  • Selectarea unui text
  • Selectarea unui text cu ajutorul mouse-ului
  • Selectarea textului cu ajutorul tastaturii
  • Ştergerea textului
  • Înlocuirea unui text selectat cu un text nou
  • Mutarea şi copierea unui text
  • Mutarea unui text prin metoda „drag & drop”
  • Mutarea unui text prin „Windows Clipboard”
  • Copierea unui text prin metoda „drag & drop”
  • Copierea unui text prin „Windows Clipboard”
  • Copierea textului folosind „Office Clipboard”
  • Golire „Office Clipboard”
  • Combinaţii de taste utilizate în operaţiile de mutare şi copiere
  • Anularea și  refacerea comenzilor          
  • Formatarea textului și a paragrafelor
  • Modificarea tipului de font
  • Adăugarea de evidenţieri şi de culori în text
  • Pentru a evidenţia un text,
  • Pentru a modifica culoarea fontului,
  • Modificarea tipului de caractere
  • Modificarea alinierii paragrafelor
  • Modificarea spaţierii unui paragraf
  • Indentarea unui paragraf
  • Inserarea unui caracter de tabulare
  • Vizualizarea simbolurilor de paragraf, spaţiu şi caracter de tabulare
  • Mutarea şi ştergerea unui caracter de tabulare personalizat
  • Încadrarea paragrafelor în chenare
  • Copierea fonturilor şi a elementelor de formatare a unui paragraf
  • Unirea şi divizarea paragrafelor
  • Crearea listelor numerotate sau cu marcaje
  • Crearea de majuscule încorporate
  • Formatarea Paginilor
  • Setarea şi modificarea marginilor
  • Setarea şi modificarea dimensiunii paginii fizice
  • Setarea şi modificarea orientării paginii
  • Stabilirea altor caracteristici ale paginilor
  • Împărţirea documentului în secţiuni
  • Numerotarea paginilor
  • Crearea antetelor şi subsolurilor de pagină
  • Metode rapide de editare
  • Căutarea unui text
  • Înlocuirea unui text
  • Inserarea simbolurilor
  • Inserarea datei
  • Inserarea blocurilor standard de text
  • Corectarea automată a textului
  • Verificarea ortografiei
  • Utilizarea dicţionarului de sinonime
  • Alegerea limbii
  • Coloane şi tabele
  • Crearea coloanelor
  • Formatarea coloanelor
  • Crearea unui tabel
  • Introducerea textului într-un tabel
  • Formatarea unui tabel
  • Modificarea caracteristicilor unui tabel
  • Adăugarea de celule
  • Adăugarea de linii
  • Adăugarea de coloane
  • Ştergerea de celule
  • Ştergerea de linii
  • Ştergerea de coloane
  • Redimensionarea liniilor şi coloanelor
  • Mutarea şi copierea liniilor şi coloanelor unui tabel
  • Desenarea unui tabel
  • Îmbunătăţirea aspectului tabelelor
  • Crearea unui antet pentru tabel
  • Sortarea şi numerotarea celulelor
  • Calcule matematice şi formule într-un tabel
  • Adăugarea obiectelor grafice în documente
  • Inserarea unui obiect grafic într-un document
  • Dimensionarea şi deplasarea unui obiect grafic
  • Trunchierea unui obiect grafic şi adăugarea chenarelor
  • Controlul dispunerii textelor în jurul obiectului grafic
  • Alte opţiuni legate de obiecte grafice
  • Gruparea şi degruparea obiectelor grafice
  • Adăugarea formelor
  • Crearea obiectelor WordArt
  • Formatarea obiectelor WordArt
  • Note de subsol şi note de final
  • Inserarea notelor de subsol
  • Ştergerea şi mutarea notelor de subsol
  • Schimbarea formatului numerelor marker-ilor de referinţă
  • Repornirea numerotării notelor într-un document
  • Convertirea textului în tabel
  • Importul și exportul datelor din Microsoft Word
  • Importarea datelor dintr-o foaie de lucru Microsoft Excel
  • Importarea datelor dintr-o bază de date Access
  • Exportarea datelor
  • Exportarea către Microsoft Access
  • Foi de calcul tabelar EXCEL
  • Deplasarea
  • Realizarea unei diagrame (grafic)
  • Formatarea conditionata
  • Ordonarea datelor
  • Filtrarea datelor
  • Subtotaluri
  • Lucrul cu powerpoint
  • Lansarea programului POWERPOINT
  • Lucrul cu bare de instrumente
  • Lucrul în fereastra de prezentare
  • Ieşirea din program
  • Crearea unei noi prezentări
  • Închiderea unei prezentări
  • Deschiderea unei prezentări
  • Lucrul cu diapozitive în diferite moduri de vizualizare
  • Configurarea unei prezentări care rulează singură
  • Utilizarea postei electronice
  • Noțiuni generale de utilizare a cutiei poștale electronice
  • Principii teoretice
  • Structura unui mesaj
  • Antetul
  • Corpul mesajului
  • Fişierul ataşat
  • Operații cu mesaje
  • Listele de discuţii
  • Adrese de email în organizatii
  • Recomandări şi etica comunicării prin email: Netiquette (Net Etiquette)